Despre Mediere

DE CE SĂ ALEGEŢI MEDIEREA ?

 • Este o procedură mult mai rapidă decât cea în instanţă; în timp ce în justiţie un proces poate dura ani întregi până la obţinerea unei hotărâri definitive/irevocabile, prin procedura medierii se poate ajunge la încheierea acordului de mediere în câteva ore sau zile;
 • Se poate alege medierea în orice moment: înainte de a acţiona în justiţie, după chemarea în judecată, în căile de atac şi chiar în faza executării silite
 • Costurile sunt mult mai mici:
  - procedura de mediere nu presupune achitarea vreunei taxe de timbru
  - taxa de timbru achitată pentru cererea de chemare în judecată, se restituie, dacă părţile depun la dosarul cauzei acordul de mediere;
  - onorariul cuvenit mediatorului se stabileşte de comun acord prin contractul de mediere şi se suportă de regulă în mod egal, de către părţile în conflict, dacă nu se convine în alt mod
 • Asigură confidenţialitatea, spre deosebire de şedinţele de judecată care sunt de regulă, publice
 • Satisfacţie mai mare.
  Persoanele care au participat la mediere sunt mai mulţumite, decât cele care s-au adresat justiţiei pentru că:
  - decizia le aparţine în totalitate şi nu este una impusă de instanţă, sau de orice altă terţă persoană;
  - nu sunt obligate să-şi dovedească susţinerile cu martori, iar soluţia se bazează pe asigurarea de câştig
  - câştig pentru ambele părţi;
 • Se concentrează asupra nevoilor şi intereselor persoanelor între care a intervenit neînţelegerea, ajutând la găsirea soluţiei care se potriveşte cel mai bine nevoilor celor care au apelat la mediere;
 • Repară şi nu distruge relaţiile dintre vecini, cele din familie, de la locul de muncă, din comunitate, spre deosebire de un proces în instanţă, care, de cele mai multe ori, ascute conflictul dintre persoane, în timp ce mediatorul:
  - încurajează fiecare persoană să-şi spună povestea din propria ei perspectivă;
  - discută despre problemele persoanei şi sentimentele, emoţiile pe care le trăieşte din pricina neînţelegerii, ajutând ca fiecare persoană să cunoască şi să înţeleagă trăirile celeilalte şi punctul ei de vedere;
 • Este o procedură prin care se elimină stresul: spre deosebire de intimidarea pe care pot să o simtă persoanele în sala de dezbatere unde şedinţa are un caracter solemn, medierea se desfăşoară într-o atmosferă prietenoasă, confortabilă