Servicii Oferite

Biroul de mediere SIMONA COROIANU în colaborare cu alţi colegi mediatori, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi judiciari, traducători , oferă servicii  personalizate, cu privire la mediere şi la modalitățile de stingere a conflictelor, în diferite domenii de activitate , atât înainte de declanşarea unui proces pe rolul instanţelor cât şi după declanşarea procesului, dând clienţilor posibilitatea de a alege calea cea mai avantajoasă de soluţionare a conflictului , astfel reducându-se cheltuielile pe care le-ar produce un proces , stresul pe care îl provoacă acesta şi la final câştigând timp preţios.

FAMILIE

 • Img

  Dreptul Familiei abordează căsătoria, divorțul, adopția copiilor, diverse chestiuni referitoare la răspunderea părintească (încredințarea copiilor, dreptul de vizită, etc.).

  • Divorţ
  • Partaj bunuri comune
  • Încredinţare minori
  • Păstrarea numelui după căsătorie
  • Stabilirea domiciliului copiilor
  • Exercitarea autorităţii părinteşti (încredinţarea minorului)
  • Contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor
  • Programul de legături personale părinte/rude – copil (copii)
  • Si altele

Drept Civil

 • Img

  Dreptul Civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).

  • Partaje
  • Succesiuni
  • Contracte civile (ex: vânzare-cumpărare, închiriere, comodat, etc.)
  • In domeniul turismului: calitatea serviciilor, informaţiile furnizate (preţ, destinaţie, cazare, formalităţi, asigurări)
  • De natură financiară cu terţi (inclusiv cu bănci, instituţiile statului, instituţii financiare-nebancare, asiguratori)
  • In materia dreptului proprietăţii: referitoare la vecinătate, grăniţuiri, coproprietate, raporturi locative, evacuări, revendicări

Drept Comercial

 • Img

  În raport cu instanţele, conflicte deja deduse judecăţii (litigii) dar şi înainte de declanşarea unui proces judiciar: 

  • Neînţelegeri ivite din contracte
  • Conflicte privind răspunderea contractuală
  • Somaţia de plată
  • Pretenţii
  • Revendicare
  • Evacuare
  • Conflicte privind răspunederea administratorului SC
  • Disputele ivite între societățile comerciale
  • Conflictele ivite între societatea comercială şi persoane fizice
  • Neînţelegerile dintre partenerii de afaceri, dintre asociați ori acționari
  • Disputele dintre angajat şi angajator, cu privire la drepturile de care aceştia pot dispune

Litigii de Muncă

 • Img

  Servicii de mediere a litigiilor de munca în:

  • Conflicte privind stabilirea condiţiilor de muncă în contractele individuale sau colective de muncă
  • Conflicte privind drepturile din contractele individuale de muncă: încheiere, executare şi încetare, (interpretare, încetare abuzivă, concediere disciplinară)
  • Conflicte organizaţionale: de subordonare, de resurse, muncă neremunerată, comportamentul abuziv la locul de muncă, hărţuire, discriminare, intimidare, agresiune

  • Drepturi băneşti
  • Si altele

Protectia Consumatorului

 • Img

  Servicii de mediere a litigiilor cu privire la protecţia consumatorului:

  • Produse sau servicii defectuoase
  • Litigii ivite între asociaţiile de proprietari şi locatari
  • Accidente de circulaţie cu avarii uşoare, etc
  • Nerespectarea unor clauze contractuale şi a garanţiilor, existenţa unor clauze abuzive sau încălcării altor drepturi conform legislaţiei naţionale sau europene în acest domeniu